Peste 250 mii hectare de padure nu au asigurate serviciile de paza si sunt expuse furturilor

Case de Vânzare